Dự án UP!16 – Cultural Exchange

Dự án UP!16 là dự án trao đổi văn hóa giữa sinh viên trường Singapore PolyTechnique và sinh viên Việt Nam, nhằm giúp sinh viên cải thiện kĩ năng viết CV, phỏng vấn xin việc và học hỏi văn hóa từ các sinh viên đến từ các đất nước khác nhau.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!15 – Alpha

Dự án UP!15 là dự án kết hợp cùng trường đại học kỹ thuật Nanyang, Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em học sinh đến từ trường THPT Hùng Vương, Bình Thuận, trường THCS Bạch Liêu, và trường THCS Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 14 – Dove

Dự án UP! 14 là dự án kết hợp với trường đại học quốc gia Singapore tổ chức khóa học online miễn phí cho các em từ 15-20 tuổi nhằm mục đích cung cấp kiến thức về giáo dục giới tính, bảo vệ sức khỏe sinh sản, chống quấy rối tình dục, bình đẳng giới.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án Up! 13 – Lien Ket

Dự án UP! 13 là dự án kết hợp cùng trường đại học kỹ thuật Nanyang, trường đại học công nghệ và thiết kế, Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 8-13 tuổi và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 12 – Hue Dreams

Dự án UP! 12 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 15 - 22 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 11 – Xin Yuan

Dự án UP! 11 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 8 - 13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 10 – Team Talkable

Dự án UP! 10 là dự án kết hợp cùng học viện Raffles, Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các emtừ 8 - 13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 09

Dự án UP! 09 là dự án kết hợp với cô giáo Heather Holdway đến từ nước Anh, hiện đang giảng dạy ở trường quốc tế ABC, Tp Hồ Chí Minh, cung cấp khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em nhỏ từ 8 đến 13 tuổi, giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 08

Dự án UP! 08 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 14-20 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 07 – Singchào

Dự án UP! 07 là dự án kết hợp cùng trường đại học quốc gia Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học online miễn phí cho các em từ 14-20 tuổi, nhằm cung cấp kiến thức về Nutrition (Dinh dưỡng), Social Media (Truyền thông), và Environment (Môi trường).
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 06

Dự án UP! 06 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 8-13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 05

Dự án UP! 05 là dự án kết hợp cùng học viện Raffles và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 8-13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 04

Dự án UP! 04 là dự án kết hợp cùng học viện Raffles, Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 9-13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 03

Dự án UP! 03 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 20-25 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 02

Dự án UP! 02 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 14-20 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫100
%

Read More

Dự án UP! 01

Dự án UP! 01 là dự án kết hợp cùng học viện Raffles, Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em học sinh từ 8 - 13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More