Dự án UP!23- Xin Yuan 15

Dự án Up!23- Xin Yuan 15 là dự án thường niên kết hợp cùng với Đại học Quản lý Singapore (SMU) nhằm mang đến khóa học Tiếng Anh online miễn phí cho các bạn học sinh tiểu học tại trường Tiểu học Nam Thành, Tiểu học Hoa Thành và Tiểu học Bắc Thành- Yên Thành- Nghệ An.

Up!23- Xin Yuan 15 is an annual project incorporating with Singapore of Management University (SMU) to supply online English Course for the primary students in Nam Thanh, Hoa Thanh and Bac Thanh primary school in Nghe An province.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!22- DOVE

Dự án Up!22- DOVE là dự án kết hợp cùng Đại học Y- Đại học Quốc gia Singapore nhằm mang đến cho các bạn trẻ trong độ tuổi 16- 22 những hiểu biết về sức khỏe giới tính.<br)

Up!22- DOVE project is a project with Medical University- Singapore National University to supply online English course about sexual health for the young people aged 16-22.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!21- Hue Dream 13

Dự án Up!21- Hue Dream 13 là dự án thường niên với sự kết hợp của Đại học Quản lý Singapore (SMU) nhằm mang đến cho các bạn học sinh cấp 3 những kiến thức về Kỹ năng mềm liên quan tới Xây dựng thói quen lành mạnh, An toàn trên không gian mạng và hướng tới sự bền vững.

Up!21- Hue Dream 13 project is an annual project with Singapore Management University to supply online the English course about soft skills for the high school students.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!20- RP SOI

Dự án Up!20- RP SOI là dự án kết hợp cùng với trường Republic Polytechnic (Singapore) nhằm mang đến cho các bạn học sinh/ sinh viên thêm các kiến thức về kỹ năng mềm thông qua các bài học bằng Tiếng Anh.

Up!20- RP SOI project is with Republic Polytechnic (Singapore) to provide an online English Course about soft skills for high school and University students.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!17- Scrub Up

Dự án Up!17- Scrub Up là dự án kết hợp cùng trường Đại học Quốc Gia Singapore (NUS) tổ chức khóa học Tiếng Anh online miễn phí cho các em học sinh đến từ trường Tiểu học Nam Thành- Nghệ An

Up!17- Scrub Up project collaborates with National University of Singapore to provide a free online English course for the primary school students in Nam Thanh primary school in Nghe An

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!18- Acacia

Dự án Up!18- Acacia là dự án kết hợp cùng với Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tổ chức khóa học Tiếng Anh online cho các bạn học sinh cấp 1 tại các trường Tiểu học trên khắp cả nước.
Up!18- Acacia is one of Up projects with National University of Singapore to organize online English course for the primary school students in Vietnam.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!19- Enreach

Dự án Up!19- Enreach là dự án kết hợp cùng với Đại học Quản lý Singapore (SMU) nhằm mang đến cho các bạn học sinh độ tuổi 14-18 những hiểu biết về sức khỏe tâm lý.

Up!19- Enreach project collaborates with Singapore Management University to supply the online English course for the students aged 14-18 with the main topic about Mental health.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!16 – Cultural Exchange

Dự án UP!16 là dự án trao đổi văn hóa giữa sinh viên trường Singapore PolyTechnique và sinh viên Việt Nam, nhằm giúp sinh viên cải thiện kĩ năng viết CV, phỏng vấn xin việc và học hỏi văn hóa từ các sinh viên đến từ các đất nước khác nhau.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP!15 – Alpha

Dự án UP!15 là dự án kết hợp cùng trường đại học kỹ thuật Nanyang, Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em học sinh đến từ trường THPT Hùng Vương, Bình Thuận, trường THCS Bạch Liêu, và trường THCS Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 14 – Dove

Dự án UP! 14 là dự án kết hợp với trường đại học quốc gia Singapore tổ chức khóa học online miễn phí cho các em từ 15-20 tuổi nhằm mục đích cung cấp kiến thức về giáo dục giới tính, bảo vệ sức khỏe sinh sản, chống quấy rối tình dục, bình đẳng giới.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án Up! 13 – Lien Ket

Dự án UP! 13 là dự án kết hợp cùng trường đại học kỹ thuật Nanyang, trường đại học công nghệ và thiết kế, Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 8-13 tuổi và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 12 – Hue Dreams

Dự án UP! 12 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 15 – 22 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 11 – Xin Yuan

Dự án UP! 11 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 8 – 13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 10 – Team Talkable

Dự án UP! 10 là dự án kết hợp cùng học viện Raffles, Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các emtừ 8 – 13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 09

Dự án UP! 09 là dự án kết hợp với cô giáo Heather Holdway đến từ nước Anh, hiện đang giảng dạy ở trường quốc tế ABC, Tp Hồ Chí Minh, cung cấp khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em nhỏ từ 8 đến 13 tuổi, giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 08

Dự án UP! 08 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 14-20 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 07 – Singchào

Dự án UP! 07 là dự án kết hợp cùng trường đại học quốc gia Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học online miễn phí cho các em từ 14-20 tuổi, nhằm cung cấp kiến thức về Nutrition (Dinh dưỡng), Social Media (Truyền thông), và Environment (Môi trường).

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 06

Dự án UP! 06 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 8-13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 05

Dự án UP! 05 là dự án kết hợp cùng học viện Raffles và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 8-13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 04

Dự án UP! 04 là dự án kết hợp cùng học viện Raffles, Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 9-13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 03

Dự án UP! 03 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 20-25 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án UP! 02

Dự án UP! 02 là dự án kết hợp cùng trường đại học quản lý Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em từ 14-20 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫100
%

Read More

Dự án UP! 01

Dự án UP! 01 là dự án kết hợp cùng học viện Raffles, Singapore và YMCA Singapore tổ chức khóa học tiếng anh online miễn phí cho các em học sinh từ 8 – 13 tuổi, nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More