Dự án UP!16 – Cultural Exchange

₫0 of ₫0 RaisedCampaign has ended
0%
Đối tượng tham gia: Sinh viên Singapore và sinh viên Việt Nam

Mục đích: giao lưu trao đổi văn hóa, cải thiện kĩ năng phỏng vấn xin việc và viết CV!

Timeline chương trình:

Buổi 1: Sat (26 Mar, 2022), 9am - 4pm (7 hours)
Buổi 2: Sun (27 Mar, 2022), 1pm - 5pm (4 hours)
Buổi 3: Wed (30 Mar, 2022), 7pm - 9pm (2 hours)
Buổi 4: Sun (3 April, 2022), 1pm - 5pm ( 4 hours)

Leave a Comment