VOLUNTEERING IS THE BEST KINDNESS Happiness come
from your action
BECOME VOLUNTEER
VOLUNTEERING IS THE BEST KINDNESS Volunteer efforts
build happiness
BECOME VOLUNTEER
VOLUNTEERING IS THE BEST KINDNESS Help people
with happiness
BECOME VOLUNTEER
About YMCA VIETNAM

Serve not to be served

YMCA of Vietnam is a social enterprise that aims to serve and impact all members of the community, regardless of race, language or religion, through programmes, services and enterprises to develop the body, mind and spirit.

Become A Volunteer

Join hands together to make the community better!

Explore our shop

Proceeds will be used to contribute to the community
canvas
canvas
canvas

Education

An investment in knowledge pays the best interest

Education

Learning never stops! Explore more about our programs in Education.

Community Service

Only a life lived for others is a life worthwhile!

Community Service

Join our program and give back to our community!

Tour

Jobs fill your pockets, adventures fill your soul

Tour

Travel with us and learn more about Vietnam!

canvas
Active Programs

Learn and Gain New Experiences!

Dự án FolkTale – Raonatti 21

FolkTale là một trong hai dự án Raonatti 21 nhằm cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới giữa nam và nữ ở Việt Nam thông qua việc cung cấp thêm các tài liệu sách đọc về bình đẳng giới cho trẻ em từ 4-8 tuổi để thay đổi tư duy về bình đẳng giới từ ngay khi các em vừa có sự hình thành về ý thức.
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Dự án Reborn station – Raonatti 21

Reborn Station là một trong hai dự án Raonatti 21 nhằm hướng đến giảm thiểu rác thải thời trang và nhựa dùng một lần bằng việc “tái sinh” những bộ quần áo cũ tưởng chừng bị lãng quên thành chiếc túi vải thời thượng, hữu dụng, và tạo việc làm, tăng thu nhập cho các đối tượng yếu thế!
Goal: ₫0 Raised: ₫0
%

Read More

Team Members

Our Expert Volunteers

Images Gallery

Every Memorable Moment

canvas
canvas
canvas
Our Partners

Helping Hands