Dự án FolkTale – Raonatti 21

₫0 of ₫0 Raised
0%
FolkTale là một trong hai dự án Raonatti 21 với mục đích mong muốn cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới giữa nam và nữ ở Việt Nam thông qua việc cung cấp thêm các tài liệu sách đọc về bình đẳng giới cho trẻ em từ 4-8 tuổi nhằm thay đổi tư duy về bình đẳng giới từ ngay khi các em vừa có sự hình thành về ý thức. Và để thực hiện sứ mệnh của mình, tổ chức đã thực hiện phương pháp viết lại truyện cổ tích theo thiên hướng hiện đại. Trên thực tế, giải pháp của nhóm đã nhận được nhiều sự cổ vũ và ủng hộ đông đảo của cộng đồng.

Leave a Comment