Mục tiêu 1: No Poverty Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơiMục tiêu 2: Zero hunger Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững Mục tiêu 3: Good health and well-being. Bảo đảm cuộc sống