Dự án UP! 12 – Hue Dreams

₫0 of ₫0 RaisedCampaign has ended
0%
Đối tượng học sinh: Các bạn từ 15 đến 22 tuổi.

Mục đích: Nhằm giúp các bé nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Hình thức học:
- Học qua phần mềm Zoom, cần có máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet và cài đặt sẵn phần mềm Zoom
- 1 lớp học sẽ gồm 5 - 6 học sinh + 1 giáo viên người Singapore + 1 trợ giảng người Việt Nam

Số lượng: 42 học viên ( sẽ chia làm 7 phòng học khác nhau)

Thời gian học:
Lesson 1: Tues, 7th Dec, 19:00 – 21:00 (Meet students, YMCA Vietnam introduction, Vietnam introduction presented by Vietnamese volunteers then go to breakout rooms to do ice breakers & study)
Lesson 2: Sat, 11th Dec, 19:00 – 21:00
Lesson 3: Tues, 14th Dec, 19:00 – 21:00
Lesson 4: Sat, 18th Dec, 19:00 – 21:00
Lesson 5: Tues, 21st Dec, 19:00 – 21:00
Lesson 6: Sun, 26th Dec, 19:00 – 21:00
Lesson 7: Tues, 28th Dec, 19:00 – 21:00
Lesson 8: Sun, 02nd Jan, 19:00 – 21:00
Lesson 9: Tues, 4th Jan, 19:00 – 21:00
Lesson 10: Sat, 8th Jan, 19:00 – 21:00
Lesson 11: Tues, 11th Jan, 19:00 – 21:00
Lesson 12: Sat, 15th Jan, 19:00 – 21:00
Lesson 13: Tues, 18th Jan, 19:00 – 21:00
Lesson 14: Sat, 22nd Jan, 19:00 – 21:00
Lesson 15: Tues, 25th Jan, 19:00 – 21:00
Lesson 16: Sat, 29th Jan, 19:00 – 21:00

Leave a Comment