Dự án UP! 08

₫0 of ₫0 RaisedCampaign has ended
0%
Đối tượng học sinh: Các bạn học sinh, sinh viên từ 14 đến 20 tuổi. Mục đích: Nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài. Hình thức học: - Học qua phần mềm Zoom, cần có máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet và cài đặt sẵn phần mềm Zoom - 1 lớp học sẽ gồm 4 - 5 học sinh + 1 giáo viên người Singapore + 1 trợ giảng người Việt Nam

Leave a Comment