Dự án UP! 14 – Dove

₫0 of ₫0 RaisedCampaign has ended
0%
Đối tượng học sinh: Các bạn từ 15 đến 20 tuổi.

Mục đích: Nhằm trang bị kiến thức về giáo dục giới tính, bảo vệ sức khỏe sinh sản, chống quấy rối tình dục, bình đẳng giới cho các bạn trẻ

Hình thức học:
- Học qua phần mềm Zoom, cần có máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet và cài đặt sẵn phần mềm Zoom
- 1 lớp học sẽ gồm 5 - 6 học sinh + 1 giáo viên người Singapore + 1 trợ giảng người Việt Nam

Số lượng: 25 học viên ( sẽ chia làm 5 phòng học khác nhau)

Thời gian học:
Lesson 1 - Ice breakers, healthy relationships: Sun (19 Dec, 2021) 2pm – 4 pm
Lesson 2 - Review of biology, support for unwanted pregnancies: Sun (26 Dec, 2021) 2pm – 4 pm
Lesson 3 - Sexual health (contraception, STD, etc.): Sun (2 Jan, 2022) 2pm – 4 pm
Lesson 4 - Consent, violence, safety, sexual harassment: Sun (9 Jan, 2022) 2pm – 4 pm
Lesson 5 - Culture (including media), body positivity, gender identity (more like a peer facilitation for this session): Sun (16 Jan, 2022) 2pm – 4 pm

Leave a Comment