Các bạn nhỏ khi tham gia lớp học của YMCA Việt Nam nhớ làm theo hướng dẫn nhé <3