YMCA Vietnam Mở Đơn Tuyển Thành Viên Gen 4.0 – Ban Truyền Thông

Job Category: Volunteer
Job Type: volunteer
Job Location: Online

1. Công việc

 • Phát triển và triển khai các chiến lược marketing hiệu quả
 • Có khả năng tạo marketing plan
 • Tạo nội dung dựa trên marketing plan
 • Đưa ra các nội dung độc đáo & sáng tạo cho các dự án khác nhau
 • Tìm kiếm cơ hội nâng cao uy tín của YMCA Việt Nam
 • Seeding cho các bài viết của YMCA Vietnam

2. Yêu cầu

 • Có kỹ năng viết, sáng tạo content
 • Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook
 • Quan tâm đến các nội dung tình nguyện viên

3. Quyền lợi

 • Phát triển thêm nhiều kỹ năng mềm.
 • Có thêm hiểu biết về kiến thức xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng.
 • Mở rộng các mối quan hệ với bạn bè trên toàn quốc, quốc tế
 • Được giao lưu và trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm 
 • Nhận được thư giới thiệu, certificate để xin học bổng, xin việc nếu cần

English below

1. JD

 • Support ideas, design scripts for media publications
 • Design content for media channels and related documents for projects (avatar frames, posters, articles)

2. Requirements

 •  
 • Having good skills in writing and creative content
 • Having experience in community development on social networking sites, especially Facebook
 • Being interested in volunteer content

3. Benefits

 • Develop soft skills
 • Gain more understanding of social knowledge, contributing to community building.
 • Expand relationships with national and international friends
 • Cultivate more knowledge and gain more experience
 • Good springboard to apply for scholarships (recommendation letter, certificate)
  Note: This is an UNPAID job, so you should consider it before applying.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx