YMCA Mở Đơn Tuyển Thành Viên Gen 4.0 – Ban Thiết Kế

Job Category: Volunteer
Job Type: volunteer
Job Location: Online

1. Thiết kế video

a. Công việc

 • Hỗ trợ lên ý tưởng, kịch bản thiết kế các video
 • Thiết kế nội dung, ảnh bìa cho các kênh truyền thông và các tài liệu liên quan tới video
 • Sản xuất và chỉnh sửa video

b. Yêu cầu

 • Có khiếu thẩm mỹ, khả năng sáng tạo cao        
 • Có kiến thức, kỹ năng về các kỹ thuật dựng/ghép video
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng về chỉnh sửa video
 • Có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt
 • Tính cách tích cực, linh hoạt và ham học hỏi
 • Chủ động, đáng tin cậy và có trách nhiệm, đúng deadline được giao
 • Dành ít nhất từ 8 tiếng/tuần cho tổ chức (tối thiểu 1h một ngày nếu cần).
 • Hòa đồng và tôn trọng các thành viên khác. Có kỹ năng tiếp nhận ý kiến, nhận xét

2. Thiết kế hình ảnh

a. Công việc

 • Hỗ trợ lên ý tưởng, kịch bản thiết kế các ấn phẩm truyền thông
 • Thiết kế nội dung cho các kênh truyền thông và các tài liệu liên quan cho các dự án  (khung avatar, posters, các bài viết,…)

b. Yêu cầu

 • Biết sử dụng Photoshop, Illustrator, Canva,… sẽ là một lợi thế lớn
 • Có khiếu thẩm mỹ, khả năng sáng tạo cao
 • Hòa đồng và tôn trọng các thành viên khác 
 • Có thể tiếp nhận ý kiến và góp ý

3. Quyền lợi

 • Phát triển thêm nhiều kỹ năng mềm.
 • Có thêm hiểu biết về kiến thức xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng.
 • Mở rộng các mối quan hệ với bạn bè trên toàn quốc, quốc tế
 • Được giao lưu và trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm 
 • Nhận được thư giới thiệu, certificate để xin học bổng, xin việc nếu cần

English below

1. Video Editor

a. JD

 • Support ideas, design scripts for videos
 • Design content, cover images for media channels and video-related materials
 • Produce and edit videos

b. Requirements

 • Having a high creativity
 • Having knowledge and skills in video editing/compositing techniques.
 • Being proficient in video editing applications
 • Having a good sense of music
 • Having an upbeat personality, flexibility, and eagerness to learn
 • Syndicating at least 8 hours/week to the organization (at least 1 hour a day if needed)
 • Getting along and respecting other members
 • Having the ability to receive opinions 

2.    Photo designer

a. JD

 • Support ideas, design scripts for media publications
 • Design content for media channels and related documents for projects (avatar frames, posters, articles)

b. Requirements

 • Knowing how to use Photoshop, Illustrator, Canva will be a significant advantage.
 • Having a high creativity
 • Getting along and respecting other members
 • Having the ability to receive opinions 

3. Requirements

 • Develop soft skills
 • Gain more understanding of social knowledge, contributing to community building.
 • Expand relationships with national and international friends
 • Cultivate more knowledge and gain more experience
 • Good springboard to apply for scholarships (recommendation letter, certificate)

Note: This is an UNPAID job, so you should consider it before applying

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx